Sidhuvudbild
Meny

Töreskatten

Silverskattens förskola startade i Töre 2009. Namnet till Förskolan kommer från Silverskatten som hittades i Töre 1915. 2014 startades förskolan i Råneå. Nu har vi bara kvar Silverskattens förskola i Råneå. 

Sommaren 1915 hittades vid plöjning den så kallade Töreskatten. Den då nioåriga flickan 
Linnea Andersson fick se ett silverföremål. Snart hade hon och modern grävt upp ytterligare nio sådana föremål.

Av dessa känner vi bäst ett ringformigt 
spänne med rundlar samt en sked med runt blad. Dessa båda är idag tillgängliga som kopior. 
Vidare hittades ett runt kupigt smycke, tre ringformiga spännen samt fyra häktor, vilka används istället för knappar i klädedräkten.

Det nytillverkade spännet har sex rundlar med lejon och gående fåglar samt mellan dessa människoansikten. Liknande spänne är kända 
från Norge och Bohuslän. Skedar med runt blad var vanliga under medeltiden och då som 
kapitalplacering. Sällan användes de däremot vid måltider.

De tio föremålen 
som lades ned i Töre tyder på att någon välsituerad bonde eller köpman här gömde 
sitt kapital. En del av föremålen har tillverkats i Norge, andra i Karelen och andra åter på Gotland. 
Kalixbygden var inte isolerad.

Repliker av skatten finns på Hyttgården i Töre.

1300 talsfynd som visar på välstånd och vidsträckta förbindelser.