Meny

Verksamheten

Vi besöker närmiljön

Silverskatten-Raena.jpg

Silverskatten i Råneå startade den 1 september 2014. Våra grundpelare är nytänkande, trygghet, glädje och vår profilering är natur och kultur. Vårt mål är att ta tillvara på den kultur som finns runt oss i bygden. Detta gör vi genom att använda barnens kända miljö för
att allt ska bli så konkret som möjligt från dåtid till nutid och vidare till framtiden.

IMG_1262.jpg

Biblioteket

IMG_1373.jpg Vi går regelbundet till Råneå Bibliotek och lånar nya spännande böcker som barnen är intresserade av.

Eget kök

Från 2023 lagar vi vår egen mat på förskolan. Köket är under renovering i början av 2023.

Vi erbjuder

Vi erbjuder 15 timmars vistelsetid till barn vars föräldrar är arbetssökande och 15 timmar till föräldralediga med annat syskon.

Barn som går hos oss erbjuds gratis blöjor under sin vistelsetid på förskolan.

Förskolan har som mål att ge föräldrar god insikt i verksamheten, detta genom Tyra appen, täta utvecklingssamtal samt föräldramöten.