Sidhuvudbild
Meny

Välkommen till Silverskattens Förskola

Silverskatten finns centralt i Råneå

Läs mer om förskolan under rubrikerna Råneå

utomhus--.jpg

Silverskattens grundpelare är nytänkande, trygghet, glädje. Vår profilering är kultur och natur. Vårt mål är att ta tillvara på den kultur som finns runt oss i bygden.
Detta gör vi genom att använda barnens kända miljö för att allt ska bli så konkret som möjligt från dåtid till nutid och vidare till framtiden. Verksamhetens grund bygger på uppdraget i läroplanen.

ÅRETS FÖREAGARE

af_tore_2015.jpg

Silverskatten tilldelades titeln årets företag i Töre 2014

Utdrag från NSD 2014/12/16: Silverskattens förskola har utsetts till Årets företagare 2014 och i motiveringen sägs bland annat att ägarna prioriterar utveckling av sina anställda, de för en ständig dialog med barnens föräldrar samt att ägarna nu också öppnat en enhet i Råneå vilket uppges göra att de kan jobba lite mer flexibelt med personalen och får en större bas att fördela kostnaderna på.

Ägarna Veronika Boman, Sara-Karin Simma, Malin Lundbäck och Ivan Nordmark är alla stolta över utmärkelsen. De framhåller betydelsen av att arbeta tillsammans med personalen och lyssna till deras önskemål. De viktigaste är barnen, föräldrarna och bygderna som Silverskattens förskolor befinner sig i.

Vandrande pinnar i Råneå.

vandrade-pinnar.jpg

Barnen och pedagogerna i Råneå inhyser nu några vandrande pinnar. Barngruppen ska följa livsloppet hos de vandrande pinnarna.

Utelek varje dag

utelek.jpg

På båda förskolorna är vistelsen utomhus viktig. Vi är utomhus nästan varje dag.

Verksamhetens grund bygger på läroplanen för förskolan.

länktext

Silverskattens förskola i Töre

Silverskatten i Töre är avvecklad. Nu har vi endast verksamhet i Råneå.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in