Sidhuvudbild
Meny

Sjukdom

När ska barnet stanna hemma och när kan de vara på förskolan?

Vid alla sjukdomstillstånd är det viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd,
barnet skall orka delta under en hel dag i aktiviteter, som kan innebära
flera timmars utevistelse. Barnet är välkommet när de orkar med aktiviteterna och
ring gärna dagen innan barnet förväntas komma tillbaka.

FEBER
När allmäntillståndet är påverkat, dvs. barnet är hängigt, äter och sover dåligt.
Barnet ska vara hemma minst en feberfri dag innan barnet återgår till barngruppen. Tänk på att barnet ska orka delta i förskolans normala
verksamhet som kräver mer energi än en dag hemma. Barnets
allmäntillstånd bestämmer om de orkar med den dagliga verksamheten.

MAGINFLUENSA
Minst 48 timmar efter att barnet fått tillbaka sin matlust och ork, och eventuella syskon bör hållas hemma.
Vi rekommenderar även 72 timmar eftersom många batterier tar längre att försvinna och det smittar lätt vidare.

ÖGONINFLAMMATION
Om barnets öga klibbar ihop och du måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig ögoninflammation. För det mesta är båda ögonen inflammerade. Även om barnet mår bra i övrigt bör det vara hemma från förskolan, dels för att det smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Ögoninfektionen smittar
lättast bland små barn eftersom de leker så nära varandra. Smittan sprids bland
annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn

ÖRONINFLAMMATION
Att allmäntillståndet är bra och att han/hon orkar deltaga i verksamheten.

SPRINGMASK
Efter medicinering.

HUVUDLÖSS
Efter behandling.

FÖRKYLNING
Allmäntillståndet avgör om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå till
barngruppen ska barnet orka med verksamheten under dagen, som också
innebär utevistelse under flera timmar.

HÖSTBLÅSOR
• blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom
• små sår som kan uppstå om blåsorna går sönder
• feber med 38-39 grader.Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör när de ska komma tillbaka till förskolan. Våra rekommendationer är att blåsorna ska ha försvunnit.
OBS! Mycket smittsamma.

SVINKOPPOR
Orsakas av bakterier. Såren kan läka av sig själv eller ibland kräva antibiotika behandling.
Barnet kan återgå till förskolan när såren har läkt.

VATTKOPPOR
Vattkoppor är en vanlig sjukdom som de flesta får i barndomen. Man brukar få vätskefyllda blåsor över kroppen. Efter att blåsorna har spruckit får man små skorpor på huden som så småningom ramlar bort. Barnet är smittfritt när krustorna torkat in. Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till barnomsorgen. Man ska meddela förskola eller skola om att barnet har vattkoppor på grund av den stora smittrisken.

Källor
1177 och BVC