Sidhuvudbild
Meny

Råneå

Vi besöker närmiljön

Silverskatten-Raena.jpg

Silverskatten Råneå startade den 1 september 2014. Silverskatten i Råneå ska genomsyras av samma. Våra grundpelare är nytänkande, trygghet, glädje och vår profilering är natur och kultur. Vårt mål är att ta tillvara på den kultur som finns runt oss i bygden. Detta gör vi genom att använda barnens kända miljö för
att allt ska bli så konkret som möjligt från dåtid till nutid och vidare till framtiden.

glada_barn.jpg

Matleverantör

Vi beställer vår dagliga lunch från restaurang Byakrogen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder 20 timmars vistelsetid till barn vars föräldrar är arbetssökande och 15 timmar till föräldralediga med annat syskon.

Barn som går hos oss erbjuds gratis blöjor under sin vistelsetid på förskolan.

Förskolan har som mål att ge föräldrar god insikt i verksamheten, detta genom veckobrev, täta utvecklingssamtal samt föräldramöten.

Senast uppdaterad 161228